Shopware Variant Lowest Price

Shopware Variant Lowest Price

Personalizowanie produktu najczęściej wiąże się ze zmianą jego ceny. Klient modyfikując właściwości produktu, nie widzi zmieniających się kosztów aż do samego końca. Plugin JKB Variant Lowest Price pozwala na dynamiczną zmianę ceny w trakcie przerabiania produktu. Dzięki temu klient jest na bieżąco informowany, a cena wybranego produktu nie jest dla niego tajemnicą.

Właściwości pluginu Shopware Variant Lowest Price:

  • Klient na bieżąco widzi zmianę ceny wybranego wariantu produktu.
  • Klient może tak długo modyfikować produkt, aż spełni jego oczekiwania finansowe.

Sprawdź także: